Friday, January 2, 2009

Pembajaan

Tanaman komersial biasanya memerlukan pembajaan yang mudah tetapi lengkap nutrien. Kebanyakan pengusaha menggunakan baja jenis A dan B. Lain jenis tanaman, lain komposisi bahan kimia.

Bagi tanaman cili, kami mempunyai campuran tersendiri supaya tanaman mengeluarkan hasil dengan cepat dan baik. Tahap rintangan terhadap penyakit juga tinggi.

Kami sediakan baja A dan B dalam tong yang berasingan.

Apabila diperlukan, campuran baja A dan B akan dicampurkan ke dalam air yang sedia ada di dalam tangki utama. Seterusnya, air akan dialirkan ke tanaman mengikut waktu yang telah ditetapkan. Rujuk - SINI

No comments:

Post a Comment